Śladami Olimpijczyków

z Obidowej na Turbacz

Idea projektu

Obszar Euroregionu Tatry, oprócz atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie terenów, posiada bardzo dobre warunki do trenowania sportów. Trasę Obidowa – Turbacz wielokrotnie podczas swoich treningów przemierzała nasza mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk, a słowacki olimpijczyk Ivan Batory pracował nad swoją kondycją między innymi w malowniczych terenach Zavaznej Poruby. W ostatnich latach stali się oni autorytetem wśród dzieci i młodzieży, którzy pomimo wzrostu zainteresowania narciarstwem nadal spędzają większość swojego wolnego czasu przed telewizorem lub komputerem. Być może wśród nich wzrastają następcy olimpijczyków, jednak by się o tym przekonać należy stworzyć im odpowiednie warunki.

Tereny, na których trenowali Justyna Kowalczyk i Ivan Batory nie zostały wykorzystane w żaden sposób, aby zachęcić dzieci i młodzież z pogranicza polsko-słowackiego do porzucenia multimedialnych rozrywek na rzecz zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu i podejmowania prób realizacji budzącej się pasji biegów narciarskich.
Te ważne trasy nie są oznakowane, a informacje na ich temat nie są rozpowszechniane.  Fakt ten, w połączeniu z niewystarczającą ilością sprzętu narciarskiego sprawia, iż nieuświadomieni młodzi ludzie większość wolnego czasu spędzają w trybie siedzącym. Jest to bezpośrednią przyczyną powstawania u nich wad kręgosłupa, a także zanikania umiejętność komunikacji interpersonalnej „na żywo”.
Wytyczenie i oznakowanie małych ścieżek narciarskich oraz rozpowszechnienie o nich informacji  po stronie polskiej i słowackiej stanie się iskrą zapalną, wzniecającą u młodzieży i dzieci obszaru pogranicza zainteresowanie trenowaniem biegów narciarskich. Również zakup odpowiedniego, deficytowego sprzętu, stworzy im odpowiednie warunki do  rozbudzenia oraz hartowania ducha sportowego.

Ze względu na fakt, iż  trasy o których mowa w projekcie mają wysoki stopień trudności, dla dzieci i początkującej młodzieży przewidziane zostały także miejsca na regenerację sił.
Wytyczone i zaopatrzone w odpowiednią infrastrukturę szlaki  oraz dostępny sprzęt narciarski, wsparte promocją (polsko-słowacko-angielska strona internetowa, mapka z trasami w Polsce i na Słowacji, dwujęzyczne tablice informacyjne) będą magnesem przyciągającym zarówno przyszłych olimpijczyków, jak i turystów oraz mieszkańców Euroregionu Tatry.

W Polsce i na Słowacji zostanie przeprowadzona rekrutacja wśród dzieci i młodzieży, którzy będą przygotowywani przez trenerów w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji według zasad fair-play. Zwieńczeniem treningów będą zawody zorganizowane po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Uczestnikom zawodów zostaną wręczone nagrody z autografami Justyny Kowalczyk oraz Ivana Batorego. Jeśli ich napięty grafik pozwoli, dzieci i młodzież otrzymają nagrody z rąk olimpijczyków.
Realizacja niniejszego projektu, jak również projektu komplementarnego, popartych przez olimpijczyków, zapoczątkuje budowę sieci małych ścieżek narciarskich na pograniczu polsko-słowackim.

Cele projektu

Główny cel:

Popularyzacja sportu i rekreacji w Euroregionie Tatry poprzez oznakowanie małej ścieżki narciarskiej (Obidowa - Turbacz) oraz doposażenie w sprzęt narciarski.

Bezpośrednie cele:

 1. Wzmożona aktywność sportowa i rekreacyjna społeczności polsko-słowackiej,
 2. Łatwy i szybki dostęp do informacji z zakresu „małej infrastruktury sportowej”
 3. Rozpowszechnienie i utrwalenie wśród młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego zdrowej rywalizacji i zasad fair-play

Działania projektowe:

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania przyczyniające się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu:
Powołanie wspólnego polsko-słowackiego zespołu roboczego.

 1. Spotkanie wspólnego zespołu w celu ustalenia szczegółów realizacji zaplanowanych działań.
 2. Zorganizowanie transgranicznej konferencji inaugurującej projekt.
 3. Wytyczenie szlaku za pomocą GPS, jego oznakowanie oraz wyposażenie w małą  architekturę.
 4. Zakup sprzętu narciarskiego.
 5. Zajęcia treningowe.
 6. Opracowanie polsko-słowacko-angielskiej strony internetowej wraz z interaktywną mapą obrazującą ukształtowanie terenu na wytyczonej trasie.
 7. Wydrukowanie mapek z przebiegiem polskiej i słowackiej trasy narciarskiej.
 8. Udział w obozie sportowym oraz zawodach narciarskich u partnera zagranicznego.
 9. Organizacja obozu sportowego oraz zawodów: Polsko-słowackie biegi narciarskie – puchar Euroregionu Tatry
 10. Uczestnictwo w konferencji zamykającej projekt.

 
Konferencja inauguracyjna projektu

Konferencja inauguracyjna projektu „Śladami Olimpijczyków” Obidowa, 11 maja 2013

Poniżej przedstawiamy prezentację z konferencji. Osoby zainteresowane zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem.

Prezentacja z Konferencji projektu Śladami Olimpijczyków
Zerknij na Pogodę