Śladami Olimpijczyków

z Obidowej na Turbacz

Regulamin

data wpisu: 2017-04-27

Regulamin Obidowa LIFE OPEN DAY

OBIDOWA LIFE OPEN DAY

 BIEG PO ZDROWY ODDECH DOLINĄ LEPIETNICY

 

 

   REGULAMIN:

 

1.       ORGANIZATOR;  Gmina Nowy Targ

Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of AirQuality Plan for  Małopolska Region  – Małopolska in a healthyatmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA /  LIFE14 IPE PL 021.

 

2.        KIEROWNIK  ZAWODÓW  -  Zofia FARON

   

            KOORDYNATOR  ZAWODÓW  -  Marcin NIEWIAROWSKI

 

3.       CHARAKTER I CEL IMPREZY ;

            Impreza sportowo-rekreacyjna.

            Popularyzacja  zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 

4.       TERMIN;

        06.05.2017r. (sobota)  Trasy biegowe „Śladami Olimpijczyków”

 

5.       UCZESTNICTWO;

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i zawodnicy posiadający licencje   sportowe. Młodzież do lat 18, ma prawo startu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,organizator nie  ponosi   odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki.Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, ominięcie któregokolwiek z punktów oznacza  dyskwalifikacje  zawodnika. W przypadku złych warunków  atmosferycznych, organizator ma prawo do zmiany trasy oraz terminu  przeprowadzenia zawodów.

 

6.       ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW;

           Zgłoszenia zawierają:

·         Imię i Nazwisko zawodnika,

·         rok urodzenia,

·         miejsce zamieszkania.

         

Zgłoszenia można przesyłać drogą email na adres; obidowa.life@gmail.com lub tel.  662 126 015do jednego dnia przed zawodami .

          

          Zapisać się można również w dniu zawodów od godziny 9:00 – 9:45 w biurze zawodów.

    

7.       WYDAWANIE NUMERÓW;

Do 30 minut przed planowanym startem poszczególnej grupy wiekowej.

 

8.       NAGRODY;

Do trzeciego miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe oraz do szóstego    miejsca dyplomy.

 

Upominki w konkursie współfinansowane zostaną w ramach projektu LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021.

 

9.       GRUPY WIEKOWE I DYSTANS;

·         0-6 lat-200m ( urodzeni w roku 2011r. i młodsi)

·         7-9 lat-400m ( 2008r.  – 2010r.)

·         10-12 lat 1000m ( 2007r.  – 2005r.)

·         13-16 lat 1500m ( 2001r.  – 2004r.)

·         OPEN KOBIETY I MĘSZCZYŻNI; ( 2000r.  i starsi)

                                               

·         NORDIC WALKING - 3 km  K+M

·         BIEG - 8 km   K+M

·         BIEG – 4 km   K+M

Wszystkie biegi odbywają się w dolinie Lepietnicy , szlak biegowy „Śladami Olimpijczyków”

 

10.    KONTAKT ;

Wszelkich informacji na temat wydarzenia, można uzyskać pod numerem telefonu 662126015 oraz kontaktując się na adres e-mail: obidowa.life@gmail.com.

                                                   

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE;

           Organizator zapewnia posiłek i napój regeneracyjny  dla zawodników

 

           Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i w programie zawodów.

         

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODÓW BĘDĄ PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA  www.ugnowytarg.pl  oraz  www.obidowa.pl

Zerknij na Pogodę